Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

            

 

 

Zakres obowiązków:

−        sporządzanie list płac - w tym pracowników na umowy zlecenie,

−        prowadzenie kart wynagrodzeń,

−        sporządzanie deklaracji PIT,

−        praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów płacowo-kadrowych i podatkowych

−        sporządzanie potrąceń z wynagrodzeń w zakresie nakazów sądowych i komorniczych,

−        prowadzenie  korespondencji w zakresie zajęć wynagrodzeń,

−        kontrola stanu należności od pracowników i inicjowanie ich egzekwowania,

−        analiza wynagrodzeń w oparciu o dane wewnętrzne

Wymagania:

−        wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,

−        znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych,

−        dobra znajomość pakietu MS Office,

−        praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego,

−        dobra organizacja pracy,

−        samodzielność i odpowiedzialność,

−        dyspozycyjność i zaangażowanie,

−        doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 

Oferta powinna zawierać:

-        CV i list motywacyjny,

-        kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).

 

Oferujemy:

-        pracę na podstawie umowy o pracę na pełny etat

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31 lipiec 2017r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja –płace”, na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.