Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

            

 

 

                     Bielsko- Biała, dnia 24.08.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 65/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.08.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 21 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

Zakres konkursu

Zakres 

Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Ryszard Sordyl

 

ul. Marcina Radockiego 252/ 7

40-645 Katowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA NIKODEM PRZYBYŁKO

 

ul. Gdańska 1/11

40-719 Katowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgii

KONRAD SUCHODOLSKI „Rad Med”

 

ul. Postępu Rolniczego 1/6

34-325 Łodygowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

SwiMed ADAM UBYCH

 

ul. Żurawia 38

43-502 Czechowice-Dziedzice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA HANNA DOLEŻYCH-TEISTER

 

ul. Miła 19b

43-190 Mikołów

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAREK DRYŻAŁOWSKI

 

ul. Władysława Stanislawa Reymonta 3/29

40-029 Katowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

 

 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Krystyna Szafran-Kwiatek

 

ul. Cienista 5

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

 

 

 

 

 

Zakład Rehabilitacji

Anna Narodzonek

 

97-400 Mazury 45

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

ZMURCZEK-MED Łukasz Zmurczyński

 

ul. Szafirowa 6/1

43-382 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

RATOWNICTWO MEDYCZNE Marcin Krystyniak

 

ul. Błękitna 17

43-300 Bielsko Biala

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

Magdalena Michałek

 

Śleszowice 121

34-210 Zembrzyce

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

Magdalena Michałek

 

Śleszowice 121

34-210 Zembrzyce

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

 

RATOWNIK MEDYCZNY WOLSKI PIOTR

 

ul. Łęgowa 7

34-300 Żywiec

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

PIOTR DŻWIGOŃSKI RATOWNICTWO MEDYCZNE, Firma Usługowo-Handlowa

 

ul. Pólka 41

32-600 Poręba Wielka

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

 

PIOTR DŻWIGOŃSKI RATOWNICTWO MEDYCZNE, Firma Usługowo-Handlowa

 

ul. Pólka 41

32-600 Poręba Wielka

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

RATOWNICTWO MEDYCZNE Tomasz Grabda

 

ul. Ikara 16/18

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

SatMed First Aid Mateusz Satława

 

ul. Chabrowa 20

43-332 Pisarzowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

MICHAŁ BŁAŚ

 

ul. 3 Maja 29/8

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienia:

Nazwa oferenta

Zakres konkursu

Zakres 

Maciej Rosner

 

34-370 Rajcza 303

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

 

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

MICHAŁ BŁAŚ

 

ul. 3 Maja 29/8

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

 

Kinga Słabosz

 

ul. Podhalańska 13

42-202 Częstochowa

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

Bogusława Pielesz

 

ul. Jodłowa 20

43-360 Bystra

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

 

MICHAŁ BŁAŚ

 

ul. 3 Maja 29/8

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) położna,

3) ratownictwa medycznego ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5) ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

 

ratownictwo medyczne - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

 

 

 

 

                       

…………………………………………………

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                         Ryszard Batycki