Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 23.03.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 25/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej  z dnia 15.03.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 25 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Anna Antonowicz-Olewicz

 

ul. Armii Krajowej 42B/26

41-400 Mysłowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgiczny

Praktyka Lekarska Wojciech Ilków

 

ul. Łąkowa 3

46-060 Chrząszczyce

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgiczny

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KAROLINA WIDENKA-MACINA

 

ul. Pienińska 58

43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. Małgorzata Maczyńska specjalista ginekolog położnik

 

ul. Gęsia 4

43-316 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

PRAKTYKA LEKARSKA lek. Maciej Skwarna

 

ul. Grażyny 29a/1

43-317 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

MICHAŁ STRĄCZKOWSKI Nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

 

ul. Jeżynowa 68a

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Kumor

 

ul. Arkadiusza Puchały 6/13

40-668 Katowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Mikołaj Podsiadło

 

ul. Kolista 105 o / 2

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Małgorzata Żebrowska

 

ul. Łęgowa 67/2

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii

 

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Partyka

 

ul. Janislawa Grondysa 41/10

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 

 

WIZYTY DOMOWE – lek. med. Małgorzata Gołyszny

 

Jasienica 912

43-385 Jasienica

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

 

Ambulatorium Ogólne

Magdalena Kostka

 

ul. Zabytkowa 35

43-140 Lędziny

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

 

Ambulatorium Ogólne

 

Mikołaj Podsiadło

 

ul. Kolista 105 o / 2

43-316 Bielsko Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

Ambulatorium Ogólne

 

 

Ewa Czyż – Olszewska Praktyka Lekarska na wezwanie

 

ul. Trzech Diamentów 9A

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

Ambulatorium Ogólne

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Dorota Maruszewska

 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 22F

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

Ambulatorium Ogólne

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Katarzyna Kózka

 

ul. Perłowa 19/1

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

Ambulatorium Ogólne

Usługi Koordynatorskie Jadwiga Sordyl

 

ul. Zdrojowa 32

43-356 Bujaków

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

Ambulatorium Ogólne

 

 

MARIA MOŚCICKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA

 

ul. Długa 614

43-374 Buczkowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

 

Ambulatorium Ogólne

 

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Partyka

 

ul. Janislawa Grondysa 41/10

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Poradnia Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA Danuta Hulbój

 

Koszarawa 219A

34-332 Koszarawa

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Pielęgniarka epidemiologiczna - koordynator

„Urmed” Urszula Staszewska

 

ul. Ochota 24

43-309 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny SOR

 

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA IZABELA WERESZKA – HAMERSKA

 

ul. Miodowa 6

43-330 Stara Wieś

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Pielęgniarka

 

 

ZUZANNA ŻACZEK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Południowa 19

43-360 Bystra

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienia:

 

 

ZMURCZEK –MED Łukasz Zmurczyński

 

ul. Szafirowa 6/1

43-382 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny SOR

 

„Urmed” Urszula Staszewska

 

ul. Ochota 24

43-309 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny SOR

 

 

 

 

        Dyrektor  Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                            Z UPOWAŻNIENIA

                                       lek. med. Wojciech Muchacki

                                         ZASTEPCA DYREKTORA D/S LECZNICTWA