Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 24.05.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 42/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 15.05.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 29 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce

Beata Janusz

Usługi Ratownictwo Medyczne

 

ul. Stażystów 36/4

43-346 Bielsko- Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Michał Sikora

 

ul. Podgórska 109

34-103 Ligota

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Bogusława Pielesz

 

ul. Jodłowa 20

43-360 Bystra

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

ZMURCZEK –MED Łukasz Zmurczyński

 

ul. Szafirowa 6/1

43-382 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

BETI-MED BEATA SPOREK

 

uL. Polna 66

43-300 Bielsko- Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

JUMBO PRZEMYSŁAW HORECKI

 

ul. Kościelnych 7

34-325 Łodygowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

TOMASZ ILCZAK

T-MED

 

uL. Bukowa 4A

43-353 Porąbka

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Ratownictwo Medyczne

„BIELMED” Wojciech Biela

 

Jasienica 210

43-385 Jasienica

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

DAW – MED DAWID ZEMLIK

 

ul. Waleriana Łukasińskiego 49/5

43-300 Bielsko- Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Ratownictwo Medyczne

„BIELMED” Wojciech Biela

 

Jasienica 210

43-385 Jasienica

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

Ratownictwo Medyczne

„BIELMED” Wojciech Biela

 

Jasienica 210

43-385 Jasienica

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

RATOWNICTWO MEDYCZNE AGNIESZKA RAPACZ

 

ul. Stawowa 133

32-607 Polanka Wielka

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

RATOWNICTWO MEDYCZNE AGNIESZKA RAPACZ

 

ul. Stawowa 133

32-607 Polanka Wielka

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Dawid Orawczak

 

ul. Pod Dzwonkiem 24

34-312 Międzybrodzie Żywieckie

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

MAT-MET Mateusz Hulbój

 

ul. Średnia 4

43-518 Ligota

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Joanna Markieton-Mordarska

 

ul. Zakładowa 4

43-309 Bielsko- Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

PAWEŁ MOWEL

 

ul. Pszczyńska 108/15

43-225 Wola

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Ratownictwo Medyczne Damian Foszner

 

ul. Wyzwolenia 46

34-300 Żywiec

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Bartłomiej Iskierka

 

ul. Wielka Puszcza 3

43-353 Porąbka

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/

Bartłomiej Iskierka

 

ul. Wielka Puszcza 3

43-353 Porąbka

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

Tomasz Master

 

Łękawica 345

34-124 Łękawica

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/

„Ratownictwo medyczne” Mateusz Żydek

 

Górna 12

34-108 Przybradz

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji /triage/

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 lek. med. Ryszard Roztoczyński

 

pl. Wojska Polskiego 2/1

43-300 Bielsko- Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału

Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Magdalena Ślezińska

 

ul. Pomarańczowa 13

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz

 

ul. Kolista 41/12

43-300 Bielsko-Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz

 

ul. Kolista 41/12

43-300 Bielsko-Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

PRYWATNY GABINET LEKARSKI MARIA SPORNY-GĘSZKA

 

ul Dojazdowa 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt

PRYWATNY GABINET LEKARSKI MARIA SPORNY-GĘSZKA

 

ul Dojazdowa 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Noworodkowy

Joanna Markieton-Mordarska

 

ul. Zakładowa 4

43-309 Bielsko- Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji

Ratownik medyczny- ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/