Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko - Biała, dnia 27.07.2018r.

OGŁOSZENIE

o licytacji urządzeń spalarni

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujące urządzenia:

 

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1szt./kpl.

I

Instalacja spalarni, która obejmuje:

 

 

 

1.

Fluidalna stacja oczyszczania spalin

1

1999

126 234,00

2.

Kocioł odzyskowy RCW-14

1

1999

44 309,00

3.

Komputer Fujitsu Esprima 11884

1

2012

309,00

4.

Moduł KUM Minikam

1

2007

315,00

5.

Palnik olejowo-gazowy

1

2007

14 985,00

6.

Pompa CR8

1

2006

682,00

7.

Spalarka odpadów SP-300

1

1999

132 424,00

8.

Zespół załadunku

1

2006

37 567,00

 

Cena wywoławcza ogółem (poz. 1-8)

356 825,00

II

System do pomiaru emisji zanieczyszczeń

1

2006

150 221,00

 

Urządzenia spalarni wystawione do sprzedaży wyszczególnione w poz. 1-8 stanowią komplet.   Nie przewiduje się sprzedaży poszczególnych pozycji.

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 09.08.2018r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA URZĄDZEŃ SPALARNI.

Regulamin przeprowadzenia licytacji.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Uwaga* Nabywca w/w urządzeń dokonuje demontażu elementów instalacji we własnym zakresie.

Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowa.doc)projekt umowa.doc43 kB2018-08-02 08:212018-08-02 08:21
Pobierz plik (zalacznik do oferty.doc)zalacznik do oferty.doc42 kB2018-08-02 08:222018-08-02 08:22