Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko-Biała, dnia 24.10.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 100/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 15.10.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 8 złożonymi na w/w konkurs ofertami.


W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce

Praktyka Lekarska
Dominik Żurek
43-300 Bielsko Biała
ul. Aleksandrowicka 47b

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie  z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Indywidualna Praktyka
BOGUSŁAWA KRUCZEK
43-360 Bystra
ul. Wspólna 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8,00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

POZ

Usługi Pielęgniarskie
Jolanta Michałek-Strzałka
34-350 Węgierska Górka
ul. Bukowina 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8,00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem

POZ

Usługi Pielęgniarskie
Jolanta Michałek-Strzałka
34-350 Węgierska Górka
ul. Bukowina 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

szpital

Indywidualna Praktyka Lekarska
Józef Kisiel
43-300 Bielsko-Biała
ul. Altanowa 18

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach / Pracowniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Poradnia Gastroenterologiczna

 

Indywidualna Praktyka Lekarska
Józef Kisiel
43-300 Bielsko-Biała
ul. Altanowa 18

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach / Pracowniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Pracownia Endoskopii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz
43-300 Bielsko- Biała

ul. Kolista 41/12

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach / Pracowniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Poradnia Chirurgii Ortopedyczno-  Urazowej

Jednocześnie informujemy, że n/w oferta została odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:


MATYJA MeD
Indywidualna Praktyka Lekarska
Miłosz Matyja
43-600 Jaworzno
ul. Nowa 6/
4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Z UPOWAŻNIENIA
lek. med. Wojciech Muchacki
Z-ca Dyr. Lecznictwa