Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 111/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 06.12.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 26 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

 

zakres

miejsce

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Wizner

 

ul. Sobieskiego 363

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

POZ

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Ryszard Sordyl

 

ul. Marcina Radockiego 252/7

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA NIKODEM PRZYBYŁKO

 

ul. Tunelowa 20a/7

40-676 Katowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgii

MAJ BOGUSŁAW Prywatna Praktyka Lekarska Neurochirurgiczna

 

ul. Rumiankowa 3

45-470 Opole

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgii

Indywidualna Praktyka Lekarska Karolina Ćmiel-Smorzyk

 

ul. Towarowa 73/64

43-600 Jaworzno

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgii

 

 

Marek Repetowski

 

ul. Akacjowa 5A

41-600 Świętochłowice

 

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF TREMBLA

 

ul. Łagodna 34/29

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Robert Lachowski

 

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

EWA PISKOREK GABINET LEKARSKI

 

ul. Przecznia 3

43-340 Kozy

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Tomasz Norymberczyk

 

ul. Szkolna 9

43-330 Hecznarowice

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii

Hubert Laprus Praktyka Lekarska.

 

ul. Janislawa Grondysa 23/10

43-316 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Krystyna Szafran-Kwiatek

 

u. Cienista 5

43-316 Bielsko Biała

 

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 

Zakład Rehabilitacji

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr med. Robert Drabczyk

 

u. Dragonów 2

43-346 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie                      z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Małgorzata Żebrowska

 

ul. Łęgowa 67/2

43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

 

Konsultacje internistyczne

PIOTR DŹWIGOŃSKI RATOWNICTWO MEDYCZNE, Firma Usługowo-Handlowa

 

ul. Polka 41

32-600 Poręba Wielka

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji TRIAGE

RATOWNIK MEDYCZNY WOLSKI PIOTR

 

ul. Łęgowa 7

34-300 Żywiec

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                      

Ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji TRIAGE

SwiMed ADAM UBYCH

 

ul. Żurawia 38

43-502 Czechowice Dziedzice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji TRIAGE

RATOWNICTWO MEDYCZNE Marcin Krystyniak

 

ul. Błękitna 17

43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji TRIAGE

SatMed First Aid Mateusz Satława

 

ul. Chabrowa 20

43-332 Pisarzowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji TRIAGE

RATOWNICTWO MEDYCZNE Tomasz Grabda

 

u. Ikara 16/18

43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny do pracy w obszarze segregacji TRIAGE

RATOWNICTWO MEDYCZNE Arkadiusz Stasicki

 

ul. Wałachowej 11

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny SOR

Robert Kijanka Ratownictwo Medyczne

 

ul. Władysława Broniewskiego 10/110

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny SOR

 

KRZYSZTOF BOGDAŁ

 

u. Krakowska 81

34-331 Pewel Ślemieńska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny SOR

Firma Usługowa Bartłomiej Stawowy

 

34-130 Barwałd Górny 237

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

Tadeusz Krais

 

ul. Podchorążych 11/104

43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Barbara Baron

 

ul. Jasna 6

34-326 Pietrzykowice

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                     

Pielęgniarka