Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Po dwóch latach realizacji w kwietniu 2019 r. została ukończona inwestycja Szpitala pn. „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielska-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowi i życia”.

Celem inwestycji było zwiększenie przestrzeni użytkowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, utworzenie obszaru segregacji  oraz poprawa układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń oddziału w celu poprawy warunków oraz usprawnienia obsługi pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto zakupiono również nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną wykorzystywany w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Łącznie wartość inwestycji ponad – 8 300 000 zł
Dofinasowanie zewnętrzne łącznie -  5 940 062,45 zł
Środki własne – 2 359 937,55 zł

W ramach inwestycji Szpital realizował dwa projekty, które uzyskały dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w dwóch kolejnych edycjach konkursu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego w latach 2016 i 2017 r.

Pierwszy projekt - „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielska-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia” został zakwalifikowany do dofinasowania w październiku 2016 r. W ramach tego projektu zrealizowano przede wszystkim roboty związane z przebudową  pomieszczeń oddziału oraz zakupiono zabudowę meblową i w niewielkim zakresie sprzęt.
Wartość projektu wyniosła – 5 532 449,79 zł.
Dofinasowanie z POIŚ – 3 399 457,28 zł
Dotacja Województwa Śląskiego – 339 944,00 zł
Środki własne Szpitala – 1 793 048,51 zł

Drugi projekt – „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w stanach zagrożenia zdrowia i życia”  uzyskał dofinasowanie w grudniu 2017 r. W ramach projektu zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną używane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Wartość projektu wyniosła – 2 591 180,34 zł
Dofinansowanie z POIŚ – 2 200 661,20 zł
Środki własne – 390 519,14 zł
Ponadto poza pokryciem wkładu własnego w wymienionych projektach Szpital z własnych środków sfinansował zakup wyposażenia dodatkowego oraz konieczne naprawy i remonty na łączną kwotę ponad 180 000zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji Szpital zyskał nowoczesny, przestronny Szpitalny Oddział Ratunkowy, spełniający wszystkie współczesne standardy związane z udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Oddane do użytkowania pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w wentylację mechaniczną , węzły sanitarne. Mieszkańcy regionu mogą korzystać z nowoczesnego oddziału ratunkowego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną.