Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Aneks nr 1
z dnia 07 sierpnia 2019r.

do Zarządzenia nr 93/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 31 lipca 2019r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

W Zarządzeniu nr 93/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 31 lipca 2019r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert, wprowadzam następujące zmiany:

 § 1

 § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 • lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji
 • Wielebnowska Ilona - Sekretarz Komisji
 • Łaszczak Dorota - Członek Komisji
 • Białka Joanna – Członek Komisji

  § 2

 Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem wydania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
lek. Wojciech Muchacki