Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 229.947,75zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102073 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 05.09.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 05.09.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 22.994,77zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 04.09.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

-         Zdemontowany rezonans jest utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
-         Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
-         Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc61 kB2019-08-23 10:222019-08-23 10:22
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-08-23 10:222019-08-23 10:22
Pobierz plik (Załącznik  2.doc)Załącznik 2.doc106 kB2019-08-23 10:232019-08-23 10:23
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-08-23 10:232019-08-23 10:23

       nss