Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 229.947,75zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102073 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 05.09.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 05.09.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 22.994,77zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 04.09.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

-         Zdemontowany rezonans jest utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
-         Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
-         Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc61 kB2019-08-23 10:222019-08-23 10:22
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-08-23 10:222019-08-23 10:22
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc106 kB2019-08-23 10:232019-08-23 10:23
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-08-23 10:232019-08-23 10:23