Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego niżej wymienionego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku  - w ilości 5 sztuk
Cena wywoławcza - 740,00 zł za 1 sztukę
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
Cena wywoławcza - 158,00 zł za 1 sztukę
3. Negatoskop 8-sekcyjny "Delux",  z 1998 roku
Cena wywoławcza - 577,00 zł
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku - w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza - 485,00 zł za 1 sztukę
5. Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
Cena wywoławcza - 95,00 zł
6. Negatoskop 10, 1998 roku
Cena wywoławcza - 166,00 zł
7. Negatoskop 10 , 1998 roku
Cena wywoławcza - 111,00 zł
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza - 100,00 zł
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza - 170,00 zł
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku - w ilości 3 sztuki
Cena wywoławcza - 67,00 zł za 1 sztukę
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku - w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza - 133,00 zł za 1 sztukę
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
Cena wywoławcza - 141,00 zł
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
Cena wywoławcza - 233,00 zł
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
Cena wywoławcza - 461,00 zł
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
Cena wywoławcza - 23.594,00 zł
Informację na temat aparatury medycznej, urządzeń oraz wyposażenia można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala - www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem - "Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu medycznego  - nie otwierać przed 12.11.2019r. Godz. 12.00" - należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 12.11.2019r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Ponadto Sprzedający informuje iż:
" Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem zbywanego w przetargu sprzętu medycznego po wcześniejszym umówieniu terminu;
" Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
" Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc69 kB2019-10-31 10:172019-10-31 10:17
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc46 kB2019-10-31 10:172019-10-31 10:17
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-10-31 10:172019-10-31 10:17