Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Krzysztof  Pliszek, ordynator oddziału urologii Szpitala Wojewódzkiego został dziś wybrany na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa naszej placówki. 1 grudnia oficjalnie przejmie obowiązki  Wojciecha Muchackiego, który pełni tę funkcję od 2001 roku.

Konkurs na stanowisko z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpital Wojewódzki ogłosił 21 października tego roku. Od kandydatów wymagano posiadania m.in. tytułów lekarza oraz specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny, a także co najmniej ośmioletniego stażu w zawodzie.

Każda z osób startujących w konkursie musiała również przedstawić pisemną koncepcję pracy na nowym stanowisku.

Krzysztof  Pliszek w 1992 roku ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1992 do 1993 odbył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej, gdzie  w październiku 1993 roku rozpoczął pracę na oddziale urologii. Po zdaniu wymaganych egzaminów w 1995 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 2000 roku II stopień specjalizacji z zakresu urologii.

Pracę na stanowisku z-cy ordynatora urologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pełnił od roku 2003. Od 2007 roku jest ordynatorem tego oddziału. W  tym roku Krzysztof Pliszek ukończył  studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie.

Krzysztof Pliszek jest członkiem Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego a także  przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej Śląskiego Towarzystwa Urologicznego oraz sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Wojciech Muchacki  w 1977 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W latach 1977 do 1978 odbył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej, gdzie w październiku 1978 roku rozpoczął pracę na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po zdaniu wymaganych egzaminów w 1982 roku uzyskał I stopień specjalizacji, a w 1986 roku II stopień specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Pracę na stanowisku z-cy ordynatora  w tej placówce pełnił do roku 1989.

Następnie Wojciech Muchacki rozpoczął pracę w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim „Stalownik” w Bielsku-Białej, gdzie do roku 2001 pełnił funkcję kierownika Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego, jak również funkcję z-cy dyrektora.

W 2001 roku, w wyniku reorganizacji został zatrudniony w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję ordynatora i kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz  z-cy  Dyrektora ds. Lecznictwa. W tym okresie ukończył specjalizację z zakresu medycyny ratunkowej. Był kierownikiem specjalizacji lekarzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.

Wojciech Muchacki przez 15 lat pełnił dyżury w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym, jako lekarz karetki „R”. Był również wykładowcą w Beskidzkiej Szkole Ratownictwa. Brał udział w licznych zjazdach i konferencjach naukowych z zakresu anestezjologii i medycyny ratunkowej. Jest autorem jednego rozdziału książki „Ratownictwo medyczne w Polsce” pod red. Prof. Juliusza Jakubaszki.