Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 139/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153               i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

 • § 1
 1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki/pielęgniarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w:

1. Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
2. Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
3. Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
4. Oddziale Gastroenterologicznym i Chorób Wewnętrznych,
5. Oddziale Neurochirurgicznym,
6. Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną,
7. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
8. Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,
9. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
10. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,
11. Centralnym Bloku Operacyjnym.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y.

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y – udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego.

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji                      w zakresie pielęgniarka epidemiologiczna – koordynator.

PAKIET 6

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie położna w Oddziale:
1. Ginekologiczno – Położniczym
2. Noworodkowym,
3. Patologii Noworodka.

 

 • § 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

 • § 3
 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 • Wykręt Barbara – Przewodniczący Komisji
 • Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
 • Białka Joanna – Członek Komisji
 1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

  

 • § 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 r., o godz. 11:00.

 

 • § 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 • § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

  Dyrektor

    Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie__.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie__.doc67 kB2019-11-27 13:242019-11-27 13:24
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy__.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy__.doc63 kB2019-11-27 13:252019-11-27 13:25
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert__.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert__.doc73 kB2019-11-27 13:252019-11-27 13:25
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert__.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert__.doc86 kB2019-11-27 13:252019-11-27 13:25