Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 142/2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 04 grudnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 
podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

 

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ,
2)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
3)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
4)      Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
5)      Oddział Patologii Noworodka,
6)      Oddział Noworodkowy,
7)      Oddział Hematologii,
8)      Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
9)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,
10)   Oddział Neurochirurgiczny,
11)   Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną,
12)   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
13)   Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
14)   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapiioraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia
15)   Oddział Okulistyczny,
16)   Oddział Ginekologiczno – Położniczy.


PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)        Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ,
2)        Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
3)        Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
4)        Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
5)        Oddział Patologii Noworodka,
6)        Oddział Noworodkowy,
7)        Oddział Hematologii,
8)        Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
9)        Szpitalny Oddział Ratunkowy,
10)     Oddział Neurochirurgiczny,
11)     Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną,
12)     Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
13)     Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
14)     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia
15)     Oddział Okulistyczny,
16)     Oddział Ginekologiczno – Położniczy.

 

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczuleniaoraz realizacja zadań związanych z koordynacją przeszczepień.

 

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

 

PAKIET 6

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału:

1)      Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,
2)      Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,
3)      Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

 

PAKIET 7

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. Skwarna Maciej– Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji
3)      Białka Joanna – Członek Komisji
4)      Wielebnowska Ilona - Członek Komisji
5)      Czul-Emrulahi Magdalena  – Członek Komisji


2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r., o godz. 11:00.

 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc56 kB2019-12-04 15:532019-12-04 15:53
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc100 kB2019-12-04 15:532019-12-04 15:53
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc74 kB2019-12-04 15:532019-12-04 15:53
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc118 kB2019-12-05 11:412019-12-05 11:41