Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 70/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.06.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu złożonych ofert wybrano następujących oferentów :

 

Nazwisko i Imię

Zakres

Suchodolski Konrad

SOR

Szewczyk Krzysztof

SOR

Zmurczyński Łukasz

SOR

Grabda Tomasz

SOR

Skrzypczyk Krzysztof

SOR

Surma Edward

SOR

Blicharz Robert

Oddział Laryngologiczny

Dominiak Sebastian

Oddział Kardiologiczny

Góral Mariusz

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Poraniewski Andrzej

Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt

Popek Józef

Zakład Rehabilitacji

Kudliński Dawid

SOR

Kisiel Anna

ZDO

 

Jednocześnie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu złożonych ofert nie wybrano następujących oferentów:

 

Nazwisko i Imię

Zakres

Pater Łukasz

SOR

Warmuz Marcin

SOR