Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

 

 

Pakietu 1 pkt 10

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Olbrycht

ul. Wandy Rutkiewicz 29/7
50-571 Wrocław

Gabinet Lekarski Jacek Chowaniec

ul. Aleja „Solidarności” 16/3
45-404 Opole


Pakietu 1 pkt 15

OKULISTYKA KLEPACKI

 dr n. med. Ryszard Klepacki

ul. Górska 66
43-318 Bielsko-Biała

Indywidualna Praktyka Lekarska Kamila Żyrek

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2/31
43-300 Bielsko-Biała

Gabinet okulistyczny Anna Wojtera

ul. Komorowicka 4
43-300 Bielsko-Biała

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET OKULISTYCZNY W MIEJSCU WEZWANIA lek. med. Grażyna Tyszkiewicz

ul. Bacówka 13
43-300 Bielsko-Biała


udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

w zakresie: 


Pakietu 2 pkt 10

INDYWIDUALANA PRAKTYKA LEKARSKA NIKODEM PRZYBYŁKO

ul. Tunelowa 20a/7
40-676 Katowice


Zgodnie z postanowieniami powołanych ustaw Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej
Sabina Bigos-Jaworowska