Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko Biała, dn. 19.12.2019

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYMROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w zakresie:

 

Pakietu 1

 

Ratownictwo Medyczne „BIELMED” Wojciech Biela

Jasienica 210

43-385 Jasienica

 

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny/ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

w zakresie: 

 

Pakietu 3

 

PIOTR KRZUŚ

ul. Zofii Kossak 86

43-436 Górki Wielkie

 

RESUSCITARE Przemysław Gawior ul. Grzybowa 7

34-125 Sułkowice

 

Firma Usługowa Bartłomiej Stawowy Barwałd Górny 237

34-130 Barwałd Górny

 

Tadeusz Krais

ul. Podchorążych 11/104

43-300 Bielsko-Biała

 

Jacek Kryska Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe PROFES

ul. Stawowa 14

43-356 Kobiernice

 

RSCmed Jakub Pilch

ul. Młyńska 50b

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Komisja Konkursowa zawiadamia, iż w przedmiotowym konkursie w wyniku badania
i oceny zostały odrzucone poniższe oferty, gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia, w zakresie:

 

Pakiet 1

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE Arkadiusz Stasicki

ul. Wałachowej 11

43-300 Bielsko-Biała

 

Bartłomiej Iskierka

ul. Wielka Puszcza 3

43-353 Porąbka

 

 

Pakiet 3

 

Mateusz Kuder

ul. Czysta 3/43

43-300 Bielsko-Biała

 

Jarosław Pieczara RAMED

Kurów 114

34-233 Kurów

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE Maciej Grygierzec

ul. Henryka Sienkiewicza 4

43-512 Bestwina

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami powołanych ustaw Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                      Szpitala Wojewódzkiego

                                                                                                                             w Bielsku Białej

                                                                                                                      Sabina Bigos-Jaworowska