Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

             Bielsko- Biała, dnia 20.12.2019r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 148/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.12.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

 

Oferent

 

zakres

miejsce

 

 

PROWALL Cecylia Pyka-Miodońska ul. Browar Kolonia 24 34-300 Żywiec

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
wzakresie położna w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku - Białej

 

Oddział Noworodkowy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA – GABRIELA STRACH

ul. Szpotawicka 90

43-436 Górki Wielkie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji
wzakresie położna w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku - Białej

Oddział Patologii Noworodka

Katarzyna Jaromin NUMBO

ul. Bielska 19

34-312 Międzybrodzie Bialskie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie pielęgniarka/pielęgniarz
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

Oddział Nefrologiczny

EWAMED Ewa Dyrcz

ul. Aleja Armii Krajowej 143/7b

43-316 Bielsko-Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji pielęgniarki/pielęgniarza
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej
 i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę
i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie
z harmonogramem.

Ambulatorium Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej


 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferta zostały odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:

 

Oferent

 

zakres

miejsce

EWAMED Ewa Dyrcz

ul. Aleja Armii Krajowej 143/7b

43-316 Bielsko-Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie pielęgniarka/pielęgniarz
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

 

 

Dyrektor Szpitala

       Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

          Sabina Bigos - Jaworowska