Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko Biała, dn. 20.12.2019

 

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYMROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

 

 

Pakiet 1 pkt 1

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF TREMBLA

 

ul. Łagodna 34

43-300 Bielsko-Biała

 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Robert Lachowski

 

ul. Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko-Biała

 

 

 

Pakiet 1 pkt 7

 

JOLANTA CHROMIK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Słoneczna 32

43-340 Kozy

 

INDYWIDUALANA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. AGNIESZKA KUBALA

 

ul. Olszówka 149C

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

Pakietu 1 pkt 11

 

Maciej Hajduga

 

ul. Komandorska 69

43-300 Bielsko-Biała

 

JERZY DUTKA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Miodowa 738

43-374 Buczkowice

 

Ewa Habelak INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 24G

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

Pakietu 1 pkt 12

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Styrkosz

 

ul. Wesoła 21

34-325 Łodygowice

 

OWSIANY WOJCIECH INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

 ul. Św. Floriana 12

43-512 Bestwinka

 

KRZYSZTOF DOBIJA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA na wezwanie

 

ul. Podgórska 83

43-340 Kozy

 

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Partyka

 

ul. Janisława Grondysa 41/10

43-300 Bielsko-Biała

 

KUBICA MATEUSZ MALANDRO

 

ul. Barbórki

49 43-200 Poręba

 

Tomasz Gwoździewicz Indywidualna Praktyka Lekarska

 

ul. Starowiejska 1/27

34-120 Andrychów

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Marek Śliwa

 

ul. Widokowa 160

34-324 Twardorzeczka

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz

 

ul. Kolista 41/12

43-300 Bielsko-Biała

 

KAMIL GIBALEWICZ – INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko-Biała

 

 

 

Pakietu 1 pkt 13

 

GABINET LEKARSKI Aniela Ptak

 

ul. Wczasowa 36

43-310 Bielsko-Biała

 

WŁADYSŁAWA KSIĄŻEK-KÓSKA FHU FELIKS

 

ul. Grabecznik 66C

43-365 Wilkowice

 

Krzysztof Pietrzak Indywidualna Praktyka Lekarska

 

ul. Krasnoludków 8

43-300 Bielsko-Biała

 

GÓRAL MARIUSZ GABINET CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 

ul. Miodowa 2

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

Pakietu 1 pkt 16

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Ryszard Roztoczyński

 

ul. Plac Wojska Polskiego 2/1

43-300 Bielsko-Biała

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KAROLINA WIDENKA-MACINA

 

ul. Pienińska 58

43-300 Bielsko-Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

wzakresie: 

 

Pakiet 2 pkt 1

 

EWA PISKOREK GABINET LEKARSKI

 

ul. Przecznia 3

43-340 Kozy

 

 

Pakiet 2 pkt 7

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Bożena Jabłońska

 

ul. Ruciana 57

43-316 Bielsko-Biała

 

 

 

Pakiet 2 pkt 12

 

Hubert Laprus Praktyka Lekarska

 

ul. Janisława Grondysa 23/10

43-316 Bielsko-Biała

 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Stępniakowski Jarosław

 

ul. Starowiejska 17a

 34-120 Andrychów

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie
z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Pakiet 5

 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT FRĄC

 

ul. Rolna 20F/5

40-555 Katowice

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie                      z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału w zakresie:

 

Pakiet 6 pkt 1

 

DZIĘCIOŁ ANDRZEJ SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI

 

ul. Strzechy 1

43-190 Mikołów

 

 

 

Pakiet 6 pkt 2

 

SZYMON ZUBER ZUMED

 

ul. Mostowa 19

43-516 Zabrzeg

 

 

 

Pakiet 6 pkt 3

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA dr med. Robert Drabczyk

 

ul. Dragonów 2

43-346 Bielsko-Biała

 

 

 

Ponadto Komisja Konkursowa zawiadamia, iż w przedmiotowym konkursie w wyniku badania
i oceny zostały odrzucone poniższe oferty, gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia, w zakresie:

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału   i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

 

Pakietu 1 pkt 16

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Anna Krysta SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

 

ul. Żywiecka 204

43-300 Bielsko-Biała

 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA ROMOWICZ-OSUCH

 

ul. Głęboka 14/5

43-300 Bielsko-Biała

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

wzakresie: 

 

Pakiet 2 pkt 12

 

GADOWSKI JANUSZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

Krzywa 4

43-430 Skoczów

 

 

Zgodnie z postanowieniami powołanych ustaw Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                      Szpitala Wojewódzkiego

                                                                                                                             w Bielsku Białej

                                                                                                                     Sabina Bigos-Jaworowska