Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

 

 

 Pakiet 1 pkt 14

MAŁGORZATA MAZIJ – SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

ul. Halna 23
43-360 Bystra

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dominik Tomaszek

ul. Podchorążych 11/88
43-300 Bielsko-Biała

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grzybowski

ul. Janisława Grondysa 29/15
43-316 Bielsko-Biała

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Banyś

ul. Dolna 46
32-310 Ryczówek

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Rubys

ul. Macierzanki 2
43-340 Kozy

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem
w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

wzakresie: 

 

Pakiet 2 pkt 14

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafał Kraus

ul. Czereśniowa 10
43-346 Bielsko-Biała

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Romana Rajda


 ul. Słoneczna 18
34-120 Roczyny

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych
w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczuleniaoraz realizacja zadań związanych z koordynacją przeszczepień.

 

Pakiet 3

Indywidualna Praktyka Lekarska
Katarzyna Kuchnicka

ul. Wąwóz 1b
43-332 Pisarzowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Pakiet 4

MAŁGORZATA MAZIJ – SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Halna 2343-360 Bystra

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Dawid

Jasienica 969
43-385 Jasienica

ANDRZEJ DASZKIEWICZ
~ NOTOS ~

ul. Kornela Filipowicza 3
43-400 Cieszyn

Praktyka lekarska specjalistyczna Aleksandra Goś-Myśków

ul. Jesionowa 26
43-340 Kozy

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jan Wilam

ul. Cygański Las 11
43-309 Bielsko-Biała

Zgodnie z postanowieniami powołanych ustaw Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej
Sabina Bigos-Jaworowska