Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

w zakresie: 

Pakietu 2

RATOWNIK MEDYCZNY WOLSKI PIOTR

ul. Łęgowa 7
34-300 Żywiec

PAWEŁ MOWEL

ul. Siewna 17/36
43-300 Bielsko-Biała

Piotr Wójcik PARAMEDIC STAFF

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 52
43-331 Dankowice

Robert Kijanka Ratownictwo Medyczne

ul. Władysława Broniewskiego 10/110
43-300 Bielsko-Biała

Maciej Żadkiewicz

ul. Zimowa 6
43-516 Zabrzeg

RM Bogusława Pielesz

ul. Jodłowa 20
43-360 Bystra

Ratownictwo Medyczne Stanisław Klimczak

Pewel Wielka 399
34-340 Pewel Wielka

Maciej Wykręt

ul. Kwiatowa 8
43-356 Kobiernice

DAW-MED Dawid Zemlik

ul. Zwierzyniecka 38/40
43-300 Bielsko-Biała

RATOWNICTWO MEDYCZNE Marcin Krystyniak

ul. Błękitna 17
43-300 Bielsko-Biała

Beata Janusz Usługi Ratownictwo Medyczne

ul. Stażystów 36/4
43-346 Bielsko-Biała

PIOTR DŹWIGOŃSKI RATOWNICTWO MEDYCZNE Firma Usługowo-Handlowa

ul. Pólka 41
32-600 Poręba Wielka

ZMURCZEK-MED Łukasz Zmurczyński

ul. Zwierzyniecka 28/43
43-300 Bielsko-Biała

Firma Usługowa Ratownik Medyczny Wiesław Piecha

Pewel Wielka 219
34-340 Pewel Wielka

SatMed First Aid Mateusz Satława

ul. Chabrowa 20
43-332 Pisarzowice

Ratownictwo Medyczne Damian Foszner

ul. Wyzwolenia 46
34-300 Żywiec

Usługi Medyczne KOB-MED. Maciej Kobielus

ul. Stanisława Lenartowicza 48/9
34-120 Andrychów

Dawid Orawczak

ul. Zapłocie Małe 55
43-300 Bielsko-Biała

JUMBO Przemysław Horecki

ul. Kościelny 7
34-325 Łodygowice

WARMED Dawid Warmuz

ul. Stanisława Żółkiewskiego 6/12
43-300 Bielsko-Biała

RATOWNICTWO MEDYCZNE Tomasz Grabda

ul. Ikara 16/18 4
43-300 Bielsko-Biała

CONCRETE Damian Bocian

ul. Kaczeńcowa 250/2
43-384 Jaworze

BETI-MED Beata Sporek

ul. Polna 66
43-300 Bielsko-Biała

KRZYSZTOF WILCZEK RATOWNICTWO MEDYCZNE NAT-MED

ul. Bratków 665
43-378 Rybarzowice

Szymon Znamirowski

ul. Osiedle Kamieniec 45
32-650 Kęty

METLINE JACEK MAGIERA SPÓŁKA JAWNA

ul. Słoneczna 15
34-120 Brzezinka

Usługi Medyczne Marek Przybyła

ul. Myśliwska 58
43-370 Szczyrk

KRZYSZTOF BOGDAŁ

ul. Krakowska 81
34-331 Pewel Ślemieńska

Kamil Bełkowski usługi medyczne

ul. Cieszyńska 250/10
43-300 Bielsko-Biała

WARMED Dawid Warmuz

ul. Stanisława Żółkiewskiego 6/12
43-300 Bielsko-Biała

Ciurla Bogusław - Ratownik Medyczny

ul. Morawców 844
34-381 Radziechowy

 

Ponadto Komisja Konkursowa zawiadamia, iż w przedmiotowym konkursie w wyniku badania
i oceny zostały odrzucone poniższe oferty, gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia, w zakresie:

 

Pakiet 2

RATOWNICTWO MEDYCZNE Arkadiusz Stasicki

ul. Wałachowej 11
43-300 Bielsko-Biała

RATOWNICTWO MEDYCZNE Maciej Grygierzec

ul. Henryka Sienkiewicza 4
43-512 Bestwina

 

Zgodnie z postanowieniami powołanych ustaw Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku Białej
Sabina Bigos-Jaworowska

 

W dniu 27.12.2019 wpłynęło odwołanie dotyczące rozstrzygniecia konkursu ofert na udzielanie świdczeń zdrowotnych. w/w odwołanie nie zostało uwzględnione.