Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

                                                                                                                                 

 

W 2020 roku Szpital Wojewódzki zamierza wydać na inwestycje prawie 20 mln złotych. Niespełna 8 mln na planowane prace modernizacyjne i budowlane. Ponad 11 mln kosztować ma nowa aparatura medyczna. Na zaplanowane projekty placówka zarezerwowała w swoim budżecie 2 mln złotych.

Podobnie jak w poprzednich latach szpital aktywnie poszukuje pieniędzy na realizację swoich planów. – Obecnie łączna suma złożonych lub przygotowanych do złożenia wniosków o dodatkowe fundusze wynosi ponad 20  mln złotych – poinformowała Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.  

Dyrektor dodała, że wartość przyznanej już dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację inwestycji w przyszłym roku wynosi 4,3 mln złotych.

Do najważniejszych inwestycji w Szpitalu Wojewódzkim należy zmiana lokalizacji Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Neurologii. Dzięki tym zmianom ma zwiększyć się liczba łóżek na neurologii. Obecnie jest tam 37 łóżek. Natomiast Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej dysponuje 46 miejscami. Po remoncie liczba łóżek dla chorych pozostanie na podobnym poziomie.

Jednym z ważniejszych projektów do realizacji jest wymiana agregatu wody lodowej, służącego do klimatyzowania bloku operacyjnego, sal zabiegowych, oraz pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej. - Obecnie zainstalowany agregat użytkowany jest od 1999 roku. Urządzenie jest przestarzałe technologicznie, ponieważ pracuje jeszcze na czynniku chłodniczym R22, dawno już wycofanym z rynku ze względów ekologicznych. Obecnie każda awaria związana z ubytkiem tego czynnika, może spowodować trwałe wyłącznie agregatu. Koszt zakupu nowego wynosi ok. 250 tysięcy złotych – powiedziała dyrektor placówki.

Szpital Wojewódzki zamierza również wyremontować system grzewczy. Prace obejmą m.in. wymianę trzech kotłów grzewczych, a także głównych rurociągów. Roczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia gazu wyniosą ponad 530 tysięcy złotych.
 

W ramach 20 milionowych inwestycji planowana jest również budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 281,6 kW. Szpital złożył we wrześniu wniosek o dofinansowanie. Całość energii zostanie zagospodarowana na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego, w tym na zasilanie rozbudowywanego systemu klimatyzacji. Poziom przewidywanych oszczędności zużycia energii wyniesie rocznie nawet 100 tysięcy złotych. W ciągu dwóch lat szpital wyda na te inwestycję 10,7 mln złotych. Sfinansowanie całości planowane jest z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 10,2 mln złotych oraz zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki w wysokości ponad 530 tysięcy złotych. - W 2020 roku planowany koszt realizacji tego projektu ma wynieść ok. 4, 4 mln złotych. Szpital uruchomi elektrownię w ciągu 24 miesięcy od momentu uzyskania dofinansowania – powiedziała Anna Szafrańska, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.  

W 2020 roku wymienione mają zostać również dwie windy towarowe, obsługujące centralną sterylizację, którymi transportowane są narzędzia na Centralny Blok Operacyjny. Szacowany koszt wymiany to ok. 130 tysięcy złotych.

Nowy videogastroskop, videokolonoskop oraz diatermia do badań endoskopowych i myjnia endoskopowa to najpilniejsze zakupy dla Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. – Nowe urządzenia pozwolą zachować wysoki poziom diagnostyki oraz leczenia chorób układu pokarmowego. Sprzęt kosztuje ponad 500 tysięcy złotych – podkreśliła rzecznik.

W planach jest również doposażenie w respiratory, bronchoskopy, a także pompy infuzyjne strzykawkowe oraz objętościowe Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szpital Wojewódzki planuje również w przyszłym roku wymienić kilkadziesiąt szpitalnych łóżek.