Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

 

Przed Szpitalem Wojewódzkim zainstalowano Eko-Słupek. To niepozorne z wyglądu urządzenie służy do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza. Poziom wskazują barwy, zgodne z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. Jeżeli Eko-Słupek świeci na zielono, to powietrze którym oddychamy jest bardzo dobre. Najgorzej, gdy kolor jest brązowy.

Eko-Słupek przed Szpitalem Wojewódzkim zainstalował Urząd Miejski w Bielsku-Białej. To część projektu w ramach którego, w różnych częściach miasta pojawi się w sumie 25 takich czujników. Na razie jest ich 17.

W przyszłości Eko-Słupki podłączone zostaną do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Miasta Bielsko-Biała, gdzie przesyłane będą szczegółowe dane pomiarowe do głównego centrum zarządzania. Eko-Słupki wykorzystują m.in. najnowsze technologie cyfrowe, mierząc stężenie pyłów zawieszonych ( PM1,PM 2.5, PM 10), a także inne jak dwutlene siarki (SO2).