Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 27.01.2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 21.01.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

 

zakres

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Firlej-Dobrzańska

 

ul. Joachima Lelewela 36/20

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną, Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

AN-MED BROKER Sp.zo.o.

 

ul. Zamenhofa 26/6

41-200 Sosnowiec

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną, Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor Szpitala
       Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
          Sabina Bigos - Jaworowska