Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki wdrożył procedury związane z koronawirusem 2019-nCoV. Zalecenia dotyczące zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym wirusem wydał Główny Inspektor Sanitarny. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że istotna przy wystąpieniach objawów chorobowych jest wizyta w Chinach lub kontakt z osobą, która w ostatnim czasie przebywała w tym kraju.

Główny Inspektor Sanitarny do przypadków podejrzanych kwalifikuje osoby, których temperatura ciała wynosi 38 stopni Celsjusza, kaszlą, mają trudności z oddychaniem, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Jeżeli symptomy te pojawiają się bez innej znanej przyczyny, a dodatkowo chory przebywał, mieszkał, czy też pracował 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby w mieście Wuhan, prowincji Hubei, wówczas wymaga szczególnego podejścia. - Osoba manifestująca objawy powinna być hospitalizowana na oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego – podkreśla GIS.

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV trzeba natychmiast zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia GIS dotyczą również pracowników szpitali i innych placówek medycznych. – Personel mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia – czytamy w zaleceniach. Dotyczy to m.in. specjalistów, którzy sprawowali opiekę w ośrodkach, gdzie zarażeni byli hospitalizowani.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Łukasz Szumowski, minister zdrowia zapowiedział w środę, że już w czwartek do Polski dotrą primery umożliwiające sprawdzanie czy osoba badana jest lub nie jest zarażona 2019-nCoV. Obecnie próbki wysyłane są do laboratorium za granicą.

W Polsce nie zanotowano na razie żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa.

Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że obecnie mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę, stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem.