Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następującego sprzętu

i aparatury medycznej:

 1. Agregat chemicznego czyszczenia ILSA BAS, z 1999 roku

cena wywoławcza – 2.149,50zł

 1. Stół detaszerski CAMPTEL, z 1999 roku

Cena wywoławcza – 354,25 zł

 1. Ogrzewacz noworodkowy ON-3M, z 2000 roku

Cena wywoławcza – 151,75 zł

 1. Stół do pielęgnacji noworodków SPN-03, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki

Cena wywoławcza – 153,75 zł za 1 sztukę

 1. Stół do pielęgnacji noworodków ON-2, z 2000 roku

Cena wywoławcza – 153,75 zł

 1. Respirator Bear, z 2000 roku, w ilości 2 sztuki

Cena wywoławcza – 2.609,00 zł za 1 sztukę

 1. Stanowisko otwarte, z 2000 roku

Cena wywoławcza – 1.135,25 zł

Informację na temat sprzętu medycznego  i aparatury medycznej można uzyskać pod nr tel. .33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu i aparatury medycznej  – nie otwierać przed 24.04.2020r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 24.04.2020r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Ponadto Sprzedający informuje iż:

·         Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;

·         Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;

·         Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc48 kB2020-04-17 15:082020-04-17 15:08
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc68 kB2020-04-17 15:082020-04-17 15:08
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2020-04-17 15:092020-04-17 15:09