Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Ogłoszenie
o przetargu na dzierżawę parkingu głównego

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na dzierżawę parkingu głównego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, o powierzchni 7438m2 , w tym:

- parking właściwy – droga oraz 235 stanowisk parkingowych  o łącznej   powierzchni 5160 m2  utwardzony, wyposażony w oświetlenie,
-  przynależne tereny zielone, chodniki i schody o powierzchni 2278 m2.
 
Wywoławcza stawka czynszu wynosi: 30.000,00 zł netto/1miesiąc  za całość przedmiotu dzierżawy. 
Wadium w kwocie 6.000,00 zł ( słownie:  sześć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 11.05.2020r. do godz. 12.00  na konto  Wydzierżawiającego (Szpital) :
Getin Noble Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004  lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325).
Informację na temat przedmiotu Dzierżawy można uzyskać pod nr tel.  33/810 21 62 w godz. od 10.00  do 12.00  oraz na stronie internetowej Szpitala   www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na dzierżawę parkingu głównego   – nie otwierać przed 12.05.2020r. godz. 12.30” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 12.05.2020r. do godz. 12.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Wydzierżawiającego (Szpital) ((blok „C” III piętro pokój 306).
Ponadto Wydzierżawiający (Szpital) informuje, iż:
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: Specyfikacja Warunków Przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf346 kB2020-04-24 14:082020-04-24 14:08
Pobierz plik (Załącznik nr 2 -projekt umowy dzierżawy.docx)Załącznik nr 2 -projekt umowy dzierżawy.docx27 kB2020-04-24 14:082020-04-24 14:08
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO.docx)Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO.docx27 kB2020-04-24 14:092020-04-24 14:09
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - druk OFERTA.docx)Załącznik nr 4 - druk OFERTA.docx16 kB2020-04-24 14:092020-04-24 14:09
Pobierz plik (specyfikacja warunków przetargu.docx)specyfikacja warunków przetargu.docx26 kB2020-04-24 14:092020-04-24 14:09