Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zalecenia dla pacjentów

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w kraju podjęto decyzję o stopniowym przywróceniu w Szpitalu działalności planowej. Opracowane zasady mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi medycznemu.

1.       10-14 dni przed planowanym przyjęciem personel szpitala zadzwoni do każdego chorego celem zebrania wywiadu epidemiologicznego według ankiety umieszczonej na stronie internetowej szpitala

2.       Minimum 7 dni przed przyjęciem każdy pacjent powinien poddać się autoizolacji

a.      Zaprzestanie kontaktów, z wyjątkiem najbliższej rodziny
b.      Noszenie maski
c.      Częste mycie rąk
d.      2x dziennie pomiar temperatury

3.       W przypadku pojawienia się cech infekcji należy powiadomić o tym oddział i przełożyć termin przyjęcia

4.       W dniu przyjęcia do szpitala

a.      Prosimy o zgłaszanie się do szpitala bez osób towarzyszących, z wyjątkiem osób potrzebujących pomocy
b.      Ponownie jest zbierany wywiad epidemiologiczny oraz wypełniana ankieta.
c.      Dokonywany jest pomiar temperatury
d.      Wykonywana jest diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2
e.      Każdy pacjent jest izolowany do czasu uzyskania wyniku SARS-CoV-2

Dr n. med. Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu
Kontroli Zakażeń Szpitalnych

                  Lek. Krzysztof Pliszek
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej