Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Śląski w Cieszynie nominował nasz Oddział OAiIT w akcji #GaszynChallenge. Oczywiście nominację przyjęliśmy, wywiązując się z zadania 💙
Do dalszej zabawy nominujemy i zapraszamy:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej wraz ze stacjonującym tam Pogotowiem Ratunkowym
Warto pomagać! Zasady są bardzo proste. Nominowani wykonują 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie - wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie - wpłacają minimum 10 zł na konto potrzebujących dzieci: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengesandra…
Czas na wykonanie zadania to 48 godzin, a do dalszej zabawy należy nominować minimum 3 osoby.

Szczegóły akcji na naszym profilu na FB: GaszynChallenge