Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 24.08.2020r.

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 97/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 12.08.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 7 złożonymi na w/w konkurs ofertami.


 W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Oferent

zakres

miejsce / zakres

MAJ BOGUSŁAW Prywatna Praktyka Lekarska Neurochirurgiczna

 

ul. Rumiankowa 3

45-470 Opole

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Oddział Neurochirurgiczny

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA NEUROCHIRUGICZNA GRZEGORZ GAC

 

ul. Gwarecka 24A/16

41-902 Bytom

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Oddział Neurochirurgiczny

STANISLAU HRYSCHKO PRAKTYKA LEKARSKA

 

ul. Odlewnicza 24/3

58-309 Wałbrzych

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Oddział Neurochirurgiczny

GABINET LEKARSKI JACEK CHOWANIEC

 

ul. Aleja „Solidarności” 16/3

45-404 Opole

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Oddział Neurochirurgiczny

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Olbrycht

 

ul. Wandy Rutkiewicz 29/7

50-571 Wrocław

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Oddział Neurochirurgiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienia:

Oferent

zakres

miejsce / zakres

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA STOMAL-SŁOWIŃSKA SPECJALISTA NEUROCHIRURG

 

ul. Stefana Okrzei 1A

58-580 Szklarska Poręba

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Oddział Neurochirurgiczny

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA – PAUL TOM BIBOUM

 

ul. Palisadowa 102

58-316 Wałbrzych

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Oddział Neurochirurgiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej

     Sabina Bigos – Jaworowska