Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 10.09.2020r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 104/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 31.08.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursuofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia,
że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Beata Rajda PRYWATNY GABINET LEKARSKI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY

ul. Modrzewiowa 9

34-120 Roczyny

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

PRYWATNY GABINET LEKARSKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY PIOTR OLSZEWSKI

 

ul. Krakowska 62

34-120 Andrychów

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Dyrektor Szpitala

   Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                                                                                                                                                  

  z upoważnienia lek. Krzysztof Pliszek

         Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa