Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 122/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 07.10.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce / zakres

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Tomasz Norymberczyk

 

ul. Szkolna 9

43-330 Hecznarowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału:

1)Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

2)Gastroenterologicznego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego   w Bielsku – Białej.

 

Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Robert Lachowski

 

ul. Łagodna 93/28

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału:

1)     Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

2)     Gastroenterologicznego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr med. Robert Drabczyk

 

ul. Dragonów 2

43-346 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

       nss