Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 122/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 07.10.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce / zakres

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Tomasz Norymberczyk

 

ul. Szkolna 9

43-330 Hecznarowice

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału:

1)Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

2)Gastroenterologicznego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego   w Bielsku – Białej.

 

Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Robert Lachowski

 

ul. Łagodna 93/28

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału:

1)     Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

2)     Gastroenterologicznego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr med. Robert Drabczyk

 

ul. Dragonów 2

43-346 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ