Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 123/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 15.10.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami. 
W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce / zakres

JAGOSZ-SZOT BEATA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA NA WEZWANIE

 

ul. Os. 700-lecia 40/7

34-300 Żywiec

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

MAGDALENA CEMBALA

 

ul. Juliana Fałata 2

43-360 Bystra

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y – udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos - Jaworowska

       nss