Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Bielsko- Biała, dnia 18.11.2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 137/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej  z dnia 10.11.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim  w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Lp.

Oferent

zakres

miejsce / zakres

  1.  

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Dudek

ul. W. Kadłubka 18
43-300 Bielsko-Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych 
w godzinach podstawowej ordynacji
i w godzinach dyżuru medycznego
oraz pełnienie funkcji 
i obowiązków Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

 Sabina Bigos - Jaworowska

 

       nss