Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 138/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.11.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim  w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się  z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Oferent

zakres

miejsce / zakres

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Lipska-Kłys

 

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Rumiankowa 64

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dominika Nowara-Komendera

 

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Janisława Grondysa 31/1

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia,

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jędrzej Kubica QUBE-ELECTRONICS

 

42-622 Świerklaniec

Ul. Bizja 7

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

Oddział Neurochirurgiczny

Indywidualna praktyka lekarska Gabriela König-Widuch

 

40-750 Katowice

Ul. Wincentego Ogrodzińskiego 19

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie
z harmonogramem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

                                       Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Sabina Bigos - Jaworowska

 

 

       nss