• S1
 • S2
 • S3
 • S4

     

 

 

SAM ZDECYDUJ GDZIE CHCESZ BYĆ PROFESJONALNIE LECZONYKażdy pacjent ma prawo wyboru miejsca leczenia.

POWIEMY CI JAK ŻYĆ Z CHOROBĄ SERCA, ODŻYWIAĆ SIĘ I PRACOWAĆ

Rehabilitacja prowadzona jest w ramach kontraktu z NFZ.
 

Do Oddziału rehabilitacji przyjmujemy chorych
 

 • z chorobami serca i układu krążenia ( zaburzenia rytmu , choroba wieńcowa , nadciśnienie tętnicze itp. )
 • po zabiegach kardiochirurgicznych
 • po zawale serca
 • po zaostrzeniach niewydolności serca
 • po ostrych zespołach wieńcowych
 • po zabiegach w zakresie chirurgii naczyniowej


Do rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym kieruje lekarz:
 

 • poradni kardiologicznej
 • oddziału chorób wewnętrznych
 • oddziału kardiologii
 • oddziału kardiochirurgii


Program treningowy opracujemy indywidualnie do Pani/Pana wydolności na podstawie parametrów z próby wysiłkowej, echo serca oraz EKG.

Pacjenci będą pod opieką profesjonalnego personelu medycznego:
 

 • zespołu lekarzy
 • magistrów rehabilitacji
 • psychologa


Rehabilitacja obejmuje trening interwałowy na cykloergometrach sterowanych komputerowo z monitorowaną kontrolą pracy serca, specjalistyczne ćwiczenia krążeniowo-oddechowe na sali gimnastycznej, zajęcia z psychologiem, wykłady edukacji zdrowotnej. Istnieje możliwość dostosowania pobytu na oddziale do indywidualnych preferencji pacjentów.

       nss