• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Polityka Jakości

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Projekty Unijne

zporr

nss

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

DYREKCJA SZPITALA

Dyrektor Naczelny

lek. med. Ryszard Batycki
tel. 810 21 44,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Wojciech Muchacki
tel. 810 20 02,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Barbara Wykręt
tel. 810 20 02,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Łukasz Matlakiewicz
tel. 810 21 62,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

ADMINISTRACJA

Pełnomocnik Dyr. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Dział Kontroli Wewnętrznej

810 20 05

810 21 13

Dział Inwestycji

810 21 11

Dział Organizacji i Nadzoru

810 21 10, 810 21 59

- Kancelaria

810 20 01

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

810 21 65, 810 21 60, 810 20 18

Dział Służb Pracowniczych

810 22 01, 810 22 04

Dział ds. BHP

810 23 17

Stanowisko ds. P. poż.

810 21 11

Obrona cywilna

810 24 47

Biblioteka Szpitalna

810 21 66

Dział Kontraktowania i Realizacji Umów

810 21 12, 810 20 60

Dział Statystyki Medycznej

810 21 71 - 73

Główny Księgowy

810 21 27

- Sekcja ds. rozliczeń inwestycyjnych

810 21 58

- Sekcja księgowości finansowej

810 22 00, 810 23 28

- Sekcja kosztów

810 21 29

- Sekcja księgowości materiałowej

810 22 03

- Sekcja płac

810 21 61

- Stanowisko ds. windykacji
- Sekcja Inwentarzowa

810 21 58
810 23 40

Dział Służb Pracowniczych

810 22 01, 810 22 04 810 22 02, 810 21 16


ODDZIAŁY SZPITALNE

DYŻURKA LEKARZY

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

chorób wewnętrznych i hematologii

810 22 64

810 22 72

 

chorób wewnętrznych i diabetologii

810 25 81

810 25 85

 

gastroenterologiczny i chorób wewnętrznych z pracownią endoskopową

810 21 80

810 21 83

 

kardiologiczny ze stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego

810 21 91

810 21 95

 

laryngologiczny

810 24 71

810 24 75

 

neurologiczny
udarowy

810 25 72

810 25 77

 

chirurgii ogólnej i naczyniowej

810 22 67

810 22 63

 

anestezjologii i intensywnej terapii

810 25 93

810 25 95

 

nefrologiczny i chorób wewnętrznych

810 25 61

810 25 64

 

stacja dializ

810 25 02

810 25 00

 

ginekologiczno-położniczy

810 25 26

810 25 19

 

noworodkowy

810 25 12

810 25 24

 

urologii i onkologii urologicznej

810 23 52

810 23 55

 

ratunkowy

810 26 13

810 28 00

 

neurochirurgiczny

810 23 61

810 23 66

 

patologii noworodka i niemowląt 

810 25 10

810 25 21

 

okulistyczny

810 24 81

810 24 85

 

chirurgii urazowo-ortopedycznej

810 24 51

810 24 62

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE                                                                                   REJESTRACJA

otolaryngologiczna dla dzieci

810 20 11                  810 20 33

 

otolaryngologiczna

810 21 20                  810 20 33

 

foniatryczna z pracownią audiologiczną

810 21 36                  810 20 33
810 20 35

 

urologiczna

810 21 23                  810 20 29

 

neurologiczna

810 21 28                  810 20 29
810 20 36

 

chirurgii ogólnej

810 21 35                  810 20 32

 

chirurgii naczyniowej

810 21 35                  810 20 32

 

nefrologiczna

810 22 28                  810 20 29

 

kardiologiczna

810 22 23                  810 20 36

 

neurochirurgiczna

810 22 42                  810 20 26

 

ortopedyczno-urazowa

810 24 16                  810 20 34,
                                810 20 35

 

diabetologiczna

diabetologii dziecięcej

810 20 72                  810 20 38

810 20 38

 

okulistyczna

810 22 33                  810 20 28

 

endokrynologiczna

810 22 40                  810 20 26

 

alergologiczna

810 22 41                  810 20 26

 

gastroenterologiczna

810 20 20                  810 20 28

 

ginekologiczno-położnicza

810 20 40                  810 20 38

 

patologii noworodka

810 20 38                  810 20 38

 

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakład Rehabilitacji

810 24 40                  810 20 30

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

810 23 91

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

810 24 02

 

Zakład Patomorfologii

810 24 33

 

Pracownie diagnostyczne:

 

- encefalografii EEG

810 22 15

- elektromiografii EMG

810 22 22

- elektrokardiografii EKG

810 22 06

- elektronystamografii ENG

810 21 37

INNE

Dział Administracyjno-Gospodarczy

810 21 64,                810 23 15

 

Zespół Magazynów

810 27 60,                810 27 62

 

Archiwum

810 20 65

 

Kuchnia

810 27 45

 

Dział Transportu i Spraw Socjalnych

810 21 31

 

Centralny Monitoring Techniczny

810 26 90

 

Sekcja aparatury medycznej

810 20 73

 

Sekcja informatyków

810 29 91 do 810 29 99,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Utylizacji Odpadów

810 27 02

 

Pralnia

810 27 00

 

Centralna Sterylizatornia

810 24 91