• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e - Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e - Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Całkowita wartość projektu: 9 068 700,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 7 666 412,54 zł

Środki własne: 1 402 287,46 zł

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1: Przygotowanie projektu do realizacji: realizacją postępowań przetargowych oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji.

Zadanie 2: Dostosowanie infrastruktury poprzez modernizację sieci, dostosowanie sieci komputerowej, budowa sieci bezprzewodowej oraz dostawa i instalacja światłowodu wraz z instalacją stanowisk komputerowych i monitorów graficznych.

Zadanie 3: Komunikacja: wymiana elektronicznych danych pomiędzy jednostkami poprzez modernizację serwerowi oraz zakup sprzętu teleinformatycznego.

Zadanie 4: Zakup i wdrożenie e-usług poprzez utworzenie nowej platformy komunikacji pacjentów ze Szpitalem umożliwiającej świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną. Zakupiony w ramach zadania sprzęt posłuży do utworzenia i uruchomienia systemu usprawniającego komunikację oraz proces wymiany danych pomiędzy szpitalami.

Zadanie 5: Promocja projektu poprzez upowszechnienie informacji o finansowaniu i zakresie realizowanego projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt, realizowany jest przez 11 placówek medycznych województwa śląskiego i obejmuje wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych. Umożliwią one wspomaganie wszystkich podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia i monitorowania stanu pacjenta poza placówka medyczną. Ponadto, rozwiązanie to ma być narzędziem ułatwiającym i usprawniającym konsultacje medyczne oraz diagnozowanie na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej w ramach projektu eCareMed wdroży elektroniczny system zarządzania ruchem pacjenta, system obiegu dokumentów oraz nową poczęte elektroniczną. Wprowadzony zostanie również katalog e-usług, a placówka wyposażona zostanie w nowe komputery, serwery, tablety i urządzenia sieciowe.

Projekt ma usprawnić i ograniczyć czas oczekiwania pacjentów na diagnostykę, leczenie i rehabilitację oraz zwiększyć dostęp lekarzy do wyników badań.

Projekt realizowany będzie w okresie styczeń 2020 – grudzień 2022.