• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

tytuł projektu:

Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług eZdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych

nazwa beneficjenta:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

województwo:

śląskie

powiat:

m. Bielsko-Biała

fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

działanie:

2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

dziedzina:

telekomunikacja i e-usługi

wartość projektu:

6 806 583.23 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:

5 785 595.74 zł

       nss