• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie.”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 8.3.2.„Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs”

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 233110,76 zł. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 048 144,14 zł,  dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 36 993,33 zł.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie ergonomiczny  sprzęt w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia pracowników Szpitala.  Zostanie zakupiony sprzęt dla następujących grup zawodowych, objętych programem:

·         Pracownicy administracyjno – biurowi;
·         Lekarze;
·         Pielęgniarki i położne;
·         Salowe i sprzątaczki;
·         Pracownicy centralnej sterylizatorni;

      W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące ergonomii w pracy siedzącej, ergonomii pracy z wykorzystaniem nowych technologii sprzątania, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Działania szkoleniowe ściśle korespondują ze zdiagnozowanymi obszarami odpowiedzialnymi za powstawanie chorób zawodowych.

 

W programie docelowo będzie brało udział 612 uczestników.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018r, a zakończenie planuje się na marzec 2019 r.

 

      W dniu 05.12.2018 Dyrektor Szpitala Ryszard Batycki podpisał umowę o dofinansowanie projektu.
 


 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakończył realizację projektu pn. „Poprawa warunków pracy i graniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie”.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Całkowita wartość projektu:              1 233 110,76 zł

Kwota dofinansowania z UE:            1 085 137,47 zł

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt ergonomiczny:

 • fotel ergonomiczny – 450 szt.,
 • podnóżek – 200 szt.,
 • monitor 24” – 450szt.,
 • monitor 27” – 11 szt.,
 • uchwyt na dokumenty – 300 szt.,
 • wózek transportowy duży z wyposażeniem – 41 szt.,
 • wózek serwisowy z metodą preparowania mopów wraz z zestawem – 12 szt.,
 • parownica z wyposażeniem – 31 szt.,
 • wózki do transportu bielizny brudnej – 36 szt.,
 • wózki do transportu bielizny czystej – 28 szt.,

Projektem objęto łącznie 681 pracowników Szpitala z następujących grup zawodowych:

 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • pielęgniarki i położne,
 • lekarze,
 • salowe i sprzątaczki,
 • pracownicy Centralnej Sterylizacji.

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dotyczący ergonomii w pracy siedzącej, ergonomii pracy z wykorzystaniem nowych technologii sprzątania oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Działania szkoleniowe ściśle korespondowały ze zdiagnozowanymi obszarami odpowiedzialnymi za powstawanie chorób zawodowych.

Projekt realizowano w okresie: listopad 2018 – maj 2020.