• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie.”

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 8.3.2.„Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs”

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 233110,76 zł. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 048 144,14 zł,  dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 36 993,33 zł.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie ergonomiczny  sprzęt w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia pracowników Szpitala.  Zostanie zakupiony sprzęt dla następujących grup zawodowych, objętych programem:

·         Pracownicy administracyjno – biurowi;
·         Lekarze;
·         Pielęgniarki i położne;
·         Salowe i sprzątaczki;
·         Pracownicy centralnej sterylizatorni;

      W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące ergonomii w pracy siedzącej, ergonomii pracy z wykorzystaniem nowych technologii sprzątania, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Działania szkoleniowe ściśle korespondują ze zdiagnozowanymi obszarami odpowiedzialnymi za powstawanie chorób zawodowych.

 

W programie docelowo będzie brało udział 612 uczestników.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018r, a zakończenie planuje się na marzec 2019 r.

 

      W dniu 05.12.2018 Dyrektor Szpitala Ryszard Batycki podpisał umowę o dofinansowanie projektu.