• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizujeprogramu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:

„Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania  i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.

Dofinansowanie:                            241 177,50  PLN

Całkowita wartość inwestycji:        243 000,00  PLN

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w aparat USG z możliwością echokardiografii,  umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Zadania realizowane:

·         świadczenie usług w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,

·         zapobieganie, spowalnianie oraz leczenie chorób serca,

·         poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia,

·         zmniejszenie umieralności wynikającej z chorób układu krążenia.

Projekt skierowany jest do osób z chorobami układu krążenia, serca i naczyń. Wymiernymi efektami realizacji projektu będzie zwiększenie liczby pacjentów, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się występowanie choroby układu krążenia.

W ramach Programu zakupiono USG z możliwością wykonania echa serca przeznaczone dla potrzeb pacjentów Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020 w zakresie zadania:

„Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa.

Dofinansowanie:                            744 970,50 PLN

Całkowita wartość inwestycji:        788 580,40 PLN

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w aparat RTG z ramieniem C, umożliwiających udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Zadania realizowane:

·         Poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu sercowo - naczyniowego,

·         zmniejszenie umieralności  wynikającej z chorób układu sercowo - naczyniowego,

·         zapobieganie, spowalnianie oraz leczenie chorób układu sercowo - naczyniowego.

Zakup nowe RTG „Cios Alpha” z ramieniem C firmy Siemens dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej, to jedno z najnowocześniejszych urządzeń na rynku, które szczególnie wykorzystywane jest przy wykonywaniu zabiegów naczyniowych oraz gdzie wykonuje się m.in. zabiegi ablacji.

Projekt skierowany jest do osób z chorobami układu sercowo - naczyniowego.