• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa i zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”, w ramach Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), X Priorytet Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia – tryb nadzwyczajny.

 

Całkowita wartość projektu:                                                      3 480 000,00 zł

Kwota dofinansowania z UE:                                                     2 958 000,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:                           348 000,00 zł

W ramach projektu wykonana zostaną następujące zadania:

Zadanie nr 1: Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapi oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zakupiony sprzęt w skuteczny sposób pomoże identyfikować oraz bezpiecznie transportować i izolować potencjalnie zakaźnych oraz chorych pacjentów. Aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentami z COVID-19 przy zachowaniu bezpieczeństwa innych pacjentów i personelu medycznego konieczny jest zakup dodatkowej aparatury diagnostycznej oraz sprzętu medycznego do prowadzenia leczenia w warunkach intensywnej terapii. Zakup sprzętu obejmuje:

·          aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.,

·          aparat USG mobilny – 2 szt.,

·          łóżko do intensywnej terapii – 3 szt.,

·          respirator wyższej klasy – 8 szt.,

·          tomograf impedancyjny do badań płucnych – 1 szt.,

·          kardiomonitor – 8 szt.,

·          pompy infuzyjne strzykawkowe ze stacją dokującą – 30 szt.,

·          videolaryngoskop – 3 szt.,

·          transportowa komora izolacyjna – 1 szt.,

·          łóżko szpitalne – 50 szt.,

·          zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.,

·          skaner żylny – 1 szt.

Zadanie nr 2: Przebudowa i wyposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

W celu przyspieszenia diagnostyki osób z grupy ryzyka, w ZDL Szpitala, utworzona zostanie Pracownia badań wirusologicznych, w której metodą RT-PCR wykonywanych będzie około 70 testów/dobę na obecność COVID-19. W tym celu przeprowadzone zostaną niezbędne prace budowlano-instalacyjne, dzięki którym wyodrębnione zostanie pomieszczenie pracowni oraz zakupione zostanie wyposażenie laboratoryjne. Zakupiony sprzęt to:

·          komora laminarna z przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa biologicznego – 1 szt.,

·          wirówka do Eppendorfów – 1 szt.,

·          zestaw pipet automatycznych – 1 kpl.

·          zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Zadanie nr 3: Zakup sprzętu i wyposażenia do utrzymania czystości, dezynfekcji i sterylizacji

Utrzymanie reżimu sanitarnego oraz zapewnienie procesów dekontaminacyjnych pozwoli ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, a jednocześnie obniży ryzyko wystąpienia wtórnych zakażeń szpitalnych. Wyposażenie posłuży do sprzątania pomieszczeń szpitalnych, mycia i dezynfekcji wyrobów i sprzętu medycznego oraz sterylizacji narzędzi i instrumentarium używanego w kontaktach z pacjentami zakaźnymi. Zakup obejmuje:

·          samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni – 1 szt.,

·          myjka automatyczna dezynfektor – 1 szt.,

·          sterylizator parowy z wytwornicą pary – 1 szt.

Zaplanowane w ramach projektu zadania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i są w całości nakierowany na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Projekt realizowany będzie w okresie: kwiecień 2020 r. – wrzesień 2020 r.