• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Tytuł Projektu:

„PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W  BIELSKU – BIAŁEJ W CELU POPRAWY WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI W STANACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA.”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

 

Przedmiot Projektu

Projekt będzie polegał na przebudowie parteru i I piętra budynku E Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. Projekt obejmuje również dobudowę dźwigu windy oraz jednokondygnacyjnego segmentu, aby moc rozszerzyć działalność części ambulatoryjnej oddziału i zapewnić jak najlepsze warunki przyjmowania pacjentów, poprawić system ratownictwa, zwiększyć dostępność i jakość usług. W projekcie będą zastosowane energooszczędne rozwiązania, w tym oświetlenia LED.

Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa etapy:
 

I etap – 2017 r.

 • zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży zlokalizowanych na poziomie „0” segmentu E Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej na część ambulatoryjną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 • dobudowa jednokondygnacyjnego segmentu od strony zachodniej Szpitala, w którym będą się mieścić gabinety lekarskie i rejestracja. Dobudowany segment będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (zaprojektowano wejścia bezprogowe, odpowiednio szerokie drzwi, korytarze, węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 • dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zostaną podjęte prace z zakresu prac drogowych: budowa chodnika dla pieszych, wydzielenie miejsc postojowych dla karetek.
   

II etap – 2018 r.

 • przebudowa dotychczasowych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Projekt zakłada utworzenie dodatkowych stanowisk wzmożonego nadzoru i obserwacyjnych – w części parteru segmentu A i E oraz na części I piętra segmentu E, przebudowę pomieszczenia przyjęć pacjentów oraz zespół sanitariatów oraz pomieszczeń pomocniczych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć na poziomie I piętra.

Po przebudowie powstanie zespół przyjęć chirurgicznych wraz z częścią obserwacyjną oraz zespół przyjęć laryngologicznych i okulistycznych w postaci gabinetu diagnostyczno – zabiegowego. Zostaną połączone 4 jednoosobowe pokoje pacjentów w jedną obszerną, siedmioosobową salę obserwacyjną wyposażoną w łazienkę.  W bezpośrednim sąsiedztwie sali obserwacyjnej planuje się utworzenie stanowiska pielęgniarskiego. 

 • doposażenie SOR w niezbędny sprzęt, a także wyposażenie nowych pomieszczeń. Planowane doposażenie: lada, szafki kartotekowe, krzesła pacjenta, blat z szafkami typu kuchennego, szafki naścienne typu kuchennego, typu laboratoryjnego, stoły robocze ze zlewozmywakiem, umywalką i z szafkami podblatowymi typu laboratoryjnego, łóżka szpitalne z niezbędnym wyposażenie, zestawy oświetleniowo – przywoławcze, myjki – dezynfektory, blat, blat z szafkami, blat z szafkami typu kuchennego, wózki transportowe, lampy zabiegowe sufitowe, zlew jednokomorowy gospodarczy. 

 

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu bielskiego, m. Bielsko – Biała, żywieckiego, cieszyńskiego, wadowickiego oraz oświęcimskiego.

Realizacja tego celu przełoży się na zmniejszenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w obszarze oddziaływania projektu, co przełoży się na utrzymanie dobrego stanu zdrowia przede wszystkim mieszkańców m. Bielsko – Biała, powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, wadowickiego i oświęcimskiego oraz osób przebywających/ przejeżdżających przez wskazany teren, które na skutek zdarzeń losowych lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia będą wymagały pomocy medycznej.

 

Cel ogólny:

Zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu:

4 207 665,07 zł

 

Wartość dofinansowania:

3 399 457,28 zł.

 

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne informacje/zgłoszenia prosimy przekazywać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Co słychać w projekcie?
 

15.04.2017

Szpital podpisał umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą Wodpol Sp. z o.o. z Żywca na realizację prac budowlanych w ramach I etapu projektu. Prace budowlane potrwają do końca roku.

 

14 listopada 2017r

Szpital podpisał umowę z firmą ALBA PPHU z Poznania na dostawę wyposażenia meblowego i sprzętowego w ramach I etapu projektu.

 

31.12.2017

Zakończono I etap realizacji projektu polegający na rozbudowie i przebudowie budynku garaży zlokalizowanych na poziomie „0” segmentu E Szpitala na część ambulatoryjną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach tego etapu dobudowano jednokondygnacyjny segment od strony zachodniej Szpitala, w którym będą się mieścić gabinety lekarskie i rejestracja, dobudowano zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zainstalowano windę, umożliwiającą komunikację z pomieszczeniami SOR-u na I piętrze budynku E.

Łączny koszt prac budowlanych zamknął się kwotą 1 834 219,71 zł.

 

14.02.2018r

Ogłoszono po raz drugi przetarg na dostawę wyposażenia meblowego i sprzętowego w ramach I etapu projektu. Przetarg został powtórzony ponieważ wykonawca wyłoniony w pierwszym przetargu odstąpił od realizacji umowy.


19.02.2018r

Ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych w ramach II etapu projektu.  W ramach tego etapu zostaną przebudowane obecnie użytkowane pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.Przebudowa obejmuje pomieszczenia przyjęć pacjentów oraz zespół sanitariatów i pomieszczeń pomocniczych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć. W ramach przebudowy powstanie zespół przyjęć chirurgicznych wraz z częścią obserwacyjną oraz zespół przyjęć laryngologicznych i okulistycznych w postaci gabinetów diagnostyczno- zabiegowych.    Dodatkowo połączone zostaną cztery jednoosobowe pokoje w jedną obszerną salę obserwacyjną wyposażoną w łazienkę. Sala obserwacyjna przeznaczona będzie dla siedmiu pacjentów, a stanowiska wydzielone zostaną za pomocą zasłon zwieszanych  z sufitu. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie sali obserwacyjnej planuje się utworzenie stanowiska pielęgniarskiego.

Na poziomie parteru zostanie utworzony obszar wzmożonego nadzoru, jako elementu rozbudowy SOR-u. Obszar składa się z trzyosobowego pokoju chorych, izolatki i punktu pielęgniarskiego wyposażonego w stanowisko monitoringu.  W ramach zadania przewidziano wydzielenie części istniejącej komunikacji w postaci niewielkiego korytarza prowadzącego do Sali chorych.           


06.04.2018r

Szpital podpisał umowę z firmą Wodpol Sp. z o.o. z Żywca na realizację prac budowlanych w ramach II etapu projektu. Pracę ruszą jeszcze w kwietniu i potrwają do końca roku. Na czas wykonywania prac część internistyczna SOR oraz triaż zostaną przeniesione do nowego obiektu wybudowanego w ramach I etapu projektu. Za powstałe utrudnienia pacjentów przybywających do SOR, serdecznie przepraszamy.


20.04.2018r

Szpital podpisał umowę z firmą Nikodemus ze Swarzędza na dostawę wyposażenia meblowego i sprzętowego w ramach I etapu projektu.