• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kończy realizację projektu pt. "Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa X. „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 15 543 153,00 zł. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 13 211  678,71 zł. Planowany wkład własny Szpitala wynosi 2 331 474,29 zł

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna w celu podniesienia jakości i dostępność świadczeń medycznych w placówce.

 


Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w projekcie:

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


Rezonans magnetyczny – GE Signa Artist

 


ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA:

Inkubator otwarto – zamknięty – 8 szt.
Inkubator zamknięty – 2 szt.
Inkubator otwarty z lampą do fototerapii – 2 szt.
Respirator noworodkowy – 5 szt.
Mobilny nieinwazyjny system wspomagania oddechu z aparatem do nieinwazyjnego   
wspomagania oddechu metodą wysokich przepływów w skład którego wchodzą 3 szt. aparat……ów
System nieinwazyjnego wspomagania oddechu wyposażony w automatyczne 
 sterowanie podaży tlenku – 2 szt.
Lampa do fototerapii ze światłem LED – 2 szt.
Pompy infuzyjne strzykawkowe – 50 szt.
Pompy infuzyjne objętościowe 10 szt.
Stacja dokująca na 4 i 6  pomp 12 szt.
Bezinwazyjny miernik bilirubiny – 2 szt.
Odciągacz pokarmu – 2 szt.
Lampa zabiegowa – 1 szt.
Podwójna kolumna dla intensywnej terapii noworodka z podziałem na suchą i mokrą z wyposażeniem – 12 szt.
Zestaw 16 szt. kardiomonitorów intensywnej terapii wraz z centralą monitorującą oraz stacjami monitorującymi zintegrowany z HIS-em Szpitala

Oddział Patologii Noworodka – kolumny, zestaw monitorujący

Oddział Patologii Noworodka – kolumny, zestaw monitorujący, inkubatory


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY

Aparat KTG 6 szt. wraz z centralą – 1 kpl.
Aparat USG wysokiej klasy – 2 szt.
Aparat EKg – 1 szt.
Kardiomonitor 3 szt.
Diatermia – 1 szt.
Zestaw do laparoskopii i histeroskopii (do zabiegów ginekologicznych – 1 kpl.)
Łóżko porodowe – 5 szt.
Wanna do porodów i immersji wodnej – 1 szt.
Pompa infuzyjna – 10 szt.
Ssak – 2 szt.
Kolposkop – 1 szt.
Fotel zabiegowy – ginekologiczny – 2 szt.

Łóżko porodowe                                                              Aparat KTG
 

 

Wanna porodowa                                                            Analizator
 


ODDZIAŁ NOWORODKOWY:

Pulsoksymer  - 1 szt.
Inkubator otwarty z modułem resuscytacyjnym – 1 szt.
Inkubator otwarty jako stanowisko w Sali obserwacyjnej – 2 szt.
Lampa do fototerapii – 2 szt.
Kardiomonitor dla noworodków– 1 szt.
Miernik bilirubiny – 1 szt.
Aparat do gazometrii – 1 szt.


Inkubator otwarty                                                             Odciągacz pokarmu
  


ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY:

System wysiłkowy z bieżnią – 1 kpl
Aparat EKG – 1 szt.
Kardiomonitor niższej klasy – 2 szt.
Defibrylator – 2 szt.
Ssaki – 1 szt.
Zestaw 6 szt. kardiomonitorów dla odcinka intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z centralą monitorującą– 1 kpl.
Aparat USG z Dopplerem i głowicą przezprzełykową

Zestaw monitorujący                                                         Echo serca
  

Defibrylator

System wysiłkowy

 


ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY:

Aparat RTG przewoźny śródoperacyjny z ramieniem C użytkowany na Centralnym Bloku Operacyjnym – 2 szt.
Łózko elektryczne – ortopedyczne – 30 szt.
Wiertarka do zabiegów mikrochirurgii ręki i stopy – 1 szt.
Wózek anestezjologiczny – 2 szt.
Aparat do znieczulania użytkowany na Bloku Operacyjnym – 1 szt.

Łózko ortopedyczne                                                          Aparat RTG Ramię C
  

Aparat do znieczulenia

 


ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ:

Zestaw do diagnostyki i leczenia powierzchniowych nowotworów pęcherza moczowego – 1 szt.
Zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty – 1 kpl.

Zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty