• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. "Zdrowy Śląsk ! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa X. „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 15 543 153,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 13 211 680,05zł. Planowany wkład własny Szpitala wynosi 2 331 472,95zł

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna w celu podniesienia jakości i dostępność świadczeń medycznych w placówce. Zostanie zakupiony następujący sprzęt i aparatura medyczna dla następujących oddziałów:

 • Patologii Noworodka i Niemowląt za kwotę 4 825 000,00 zł – m.in. kolumny anestezjologiczne konieczne w związku z trwającą przebudową oddziału, nowoczesny system kardiomonitorów, inkubatory, respiratory, pompy infuzyjne i inny drobny sprzęt;
 • Ginekologiczno-Położniczego za kwotę ponad 2 000 000 zł – m.in. – aparaty USG wysokiej klasy, zestaw laparoskopowy do operacji ginekologicznych, łóżka porodowe, aparaty KTG i inny drobny sprzęt;
 • Ortopedyczno-Urazowego za kwotę 1 300 000,00 zł – aparaty RTG ramię C wykorzystywane w trakcie zabiegów operacyjnych, łózka ortopedyczne, aparat do znieczulania, narzędzia operacyjne;
 • Kardiologicznego za kwotę ponad 900 000 zł – echo serca, nowoczesny zestaw kardiomonitorów wraz z centralą, aparaty EKG, defibrylatory i inny drobny sprzęt;
 • Urologicznego i Onkologii Urologicznej  – za kwotę ponad 800 000 zł –  zestaw do diagnostyki i leczenia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego i zestaw do biopsji fuzyjnej prostaty – obecnie jedynie kilka ośrodków w Polsce, z których większość to niepubliczne, dysponuje tego rodzaju sprzętem.
 • Neonatologicznego – za kwotę ponad 350 000 zł – inkubatory i inny drobny sprzęt.

      Istotnym punktem projektu jest wymiana rezonansu magnetycznego. Obecnie zainstalowany rezonans eksploatowany jest od ponad 10 lat. Jest to jedyny rezonans w regionie posiadający kontrakt z NFZ na wykonywanie badań ambulatoryjnych. Rocznie wykonuje ponad 7200 badań. Nowy rezonans zostanie zakupiony za kwotę ponad 5 300 000 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2018r, zakończenie planowane się w drugim kwartale 2019 r.

W dniu 23 lipca Dyrektor Szpitala Ryszard Batycki podpisał umowę o dofinansowanie.