• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

 

Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 07.10.2020 r.  Dyrektor Szpitala Sabina Bigos – Jaworowska  podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

Nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-04GF/19-00.

·         Całkowita wartość projektu wynosi: 336 892,50  PLN

·         Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 286 358,62 PLN, 

·         Dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi : 10 106,78 PLN.

W ramach projektu przewidziano modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz przeprowadzenie szkoleń dla Personelu. Wsparciem zostanie objętych 156 osób, zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 124 kobiety.  

Celem głównym jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w  Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 156 lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych/ kierowców/ sanitariuszy/ opiekunów medycznych, diagnostów.

   W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt ergonomiczny:

·         Schodołaz – 2 szt.

·         Fotel transportowy – 9 szt.

·         Stolik typu MAYO – 6 szt.

·         Taboret obrotowy – 20 szt.

·         Waga krzesełkowa 3 szt.

·         Podnośnik kąpielowo – transportowy – 2 szt.

·         Przenośnik taśmowo – rolkowy – 8 szt.

·         Dysk obrotowy – 2 szt.

·         Mata ślizgowa – 3 szt.

·         Deska ślizgowa z matą – 3 szt.

·         Podnośnik jezdny z wagą – 1 szt.

·         Łózka bariatryczne z wagą – 2 szt.

·         Łózko z wagą – 1 szt.

 

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dotyczący ergonomii w pracy. Zakres szkoleń będzie zawierać:

·         Ergonomia przy wykonywaniu pracy podczas przenoszenia i transportu pacjentów,

·         Ergonomiczne techniki opieki nad pacjentem,

·         Zagrożenie dla układu kostno – stawowo – mięśniowego w miejscu pracy, prawidłowa postawa podczas pracy,

·         Ćwiczenia i styl życia, który przełoży się na kondycję zdrowotną i fizyczna.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021 r.

 

       nss