• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

 

Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 07.10.2020 r.  Dyrektor Szpitala Sabina Bigos – Jaworowska  podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

Nr umowy: UDA-RPSL.08.03.02-24-04GF/19-00.

·         Całkowita wartość projektu wynosi: 336 892,50  PLN

·         Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 286 358,62 PLN, 

·         Dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi : 10 106,78 PLN.

W ramach projektu przewidziano modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz przeprowadzenie szkoleń dla Personelu. Wsparciem zostanie objętych 156 osób, zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 124 kobiety.  

Celem głównym jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w  Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 156 lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych/ kierowców/ sanitariuszy/ opiekunów medycznych, diagnostów.

   W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt ergonomiczny:

·         Schodołaz – 2 szt.

·         Fotel transportowy – 9 szt.

·         Stolik typu MAYO – 6 szt.

·         Taboret obrotowy – 20 szt.

·         Waga krzesełkowa 3 szt.

·         Podnośnik kąpielowo – transportowy – 2 szt.

·         Przenośnik taśmowo – rolkowy – 8 szt.

·         Dysk obrotowy – 2 szt.

·         Mata ślizgowa – 3 szt.

·         Deska ślizgowa z matą – 3 szt.

·         Podnośnik jezdny z wagą – 1 szt.

·         Łózka bariatryczne z wagą – 2 szt.

·         Łózko z wagą – 1 szt.

 

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dotyczący ergonomii w pracy. Zakres szkoleń będzie zawierać:

·         Ergonomia przy wykonywaniu pracy podczas przenoszenia i transportu pacjentów,

·         Ergonomiczne techniki opieki nad pacjentem,

·         Zagrożenie dla układu kostno – stawowo – mięśniowego w miejscu pracy, prawidłowa postawa podczas pracy,

·         Ćwiczenia i styl życia, który przełoży się na kondycję zdrowotną i fizyczna.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021 r.