• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Dorota Łaszczak
dyżurka lekarzy: 33 810 25 93
posterunek pielęgniarek: 33 810 25 95
lokalizacja: Blok A, piętro I

 

Oddział posiada 13 klimatyzowanych stanowisk intensywnej terapii  (na bazie  łóżek HillRom) w systemie półzamkniętym, jednorodnie wyposażonych w sprzęt monitorujący Datex Ohmeda (USA), respiratory Draeger (Niemcy) oraz pompy infuzyjne BBraun (Niemcy).

Szczególnymi cechami klinicznymi Oddziału jest możliwość prowadzenia wentylacji rozdzielczej płuc (synchronicznej i niesynchronicznej), wentylacji oscylacyjnej i nieinwazyjnej,  stosowanie tlenku azotu, kontrapulsacji wewnatrzaortalnej czy monitorowanie tonometryczne. Istnieje również możliwość wielokierunkowego nieinwazyjnego i inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego (przezprzełykowego, na podstawie konturowej analizy tętna oraz cewnikowania serca). Oddział posiada  cztery aparaty terapii nerkozastępczej z pełnym zakresem wykonywanych procedur ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów plazmaferezy i hemodiafiltracji cytrynianowej oraz  aktywnej eliminacji bakterii i ich toksyn.

Odcinek Pooperacyjny w obrębie Centralnego Bloku Operacyjnego jest wyposażony w podobny sprzęt jak Oddział i posiada 6 stanowisk nadzoru pooperacyjnego. Świadczenia z zakresu anestezjologii obejmują wszystkie typy znieczuleń ogólnych i przewodowych wykonywanych z zachowaniem najwyższych standardów nadzoru i bezpieczeństwa. Szczególnymi procedurami są ciągłe blokady splotów nerwowych, znieczulenie do zabiegów rezonansu magnetycznego oraz anestezja w neurochirurgii i chirurgii naczyniowej.

Oddział jest organizatorem szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu wentylacji mechanicznej, płynoterapii, zastosowania gazów anestetycznych, bronchoskopii oraz tracheotomii przezskórnej.  Oddział oraz współpracujące z Oddziałem Stowarzyszenie ProVita organizują Ogólnopolskie Konferencje Naukowo – Szkoleniowe : Postępy Znieczulenia w Chirurgii Jednego Dnia i Kongresy Wentylacji Mechanicznej Lekarze Oddziału opublikowali ponad 170 prac klinicznych, rozdziałów w książkach i skryptach, doniesień konferencyjnych.