• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Kierownik Oddziału: dr n. med. Marek Drążkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Kamecka
dyżurka lekarzy: 33 810 22 67
posterunek pielęgniarek: 33 810 22 63
lokalizacja: Blok A, piętro III

Oddział prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Wykonujemy procedury operacyjne i wewnątrznaczyniowe w Centralnym Bloku Operacyjnym i Pracowni Angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Bezpośrednia opieka pooperacyjna prowadzona jest w 4-łóżkowej sali intensywnego leczenia pooperacyjnego. W 46-łóżkowym oddziale z salami 1, 2 i 3 osobowymi leczymy rocznie około 1700 chorych, wykonywanych jest około 1500 operacji.

W chorobach naczyń przeprowadzamy specjalistyczne operacje chirurgiczne tętnić i żył oraz zabiegi wewnątrznaczyniowe (endowaskularne), takie jak:

• bypassy aortalno-udowe,

• bypassy udowo-podkolanowe,

• operacje tętniaków aorty,

• operacje tętnic szyjnych i tętnic łuku aorty,

• operacje urazów naczyniowych,

• leczenie operacyjne i bezoperacyjne malformacji naczyniowych,

• nowoczesne leczenie niewydolności żylnej,

• wytwarzanie przetok do dializ,

• operacje zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej i nadpotliwości, w tym wideoskopowe.

 

W zakresie leczenia endowaskularnego wykonujemy:

• stentowanie naczyń obwodowych,

• stentowanie tętnic szyjnych,

• implantacja stentgraftów w tętniakach aorty,

• korekty endowaskularne chirurgicznych rekonstrukcji naczyń, w tym przetok do dializ,

• zakładanie filtrów do żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości płucnej.   

 

Oddział jest akredytowany do prowadzenia specjalizacji w zakresie:

• chirurgii ogólnej,

• chirurgii naczyniowej,

• stażów w zakresie chirurgii naczyniowej dla innych specjalności.

 

Pełnimy stały dyżur w zakresie chirurgii naczyniowej dla Bielska-Białej i powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, a także w koordynacji z pozostałymi oddziałami chirurgii z Bielska-Białej dyżur chirurgiczny. Prowadzimy wraz ze specjalistami z innych dziedzin medycyny kompleksowe leczenie urazów wielonarządowych i wielomiejscowych.

       nss