• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Kierownik Oddziału: dr Robert Frąc
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Włoszek
dyżurka lekarzy: 33 810 24 51
posterunek pielęgniarek: 33 810 24 62
lokalizacja: Blok A, piętro IV

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej znajduje się na IV piętrze Szpitala Wojewódzkiego. Jest oddziałem zabiegowym, powstał w 2001 roku. Posiadamy sale 2 i 3 osobowe z własnym węzłem sanitarnym.

W oddziele wyodrębniono odcinek pooperacyjny ze specjalistyczną aparaturą monitorującą. Posiadamy również salę rehabilitacyjną. Każde łóżko w oddziale wyposażone wyposażone jest w system bezpośredniej łączności z personelem pielęgniarskim. Posiłki porcjowane są w systemie tacowym. Prawidłowe urządzenie i wyposażenie pomieszczeń, ich czystość i estetyczny wygląd sprzyja adaptacji pacjenta.

Personel oddziału świadczy wysoko specjalistyczne usługi w zakresie ortopedii, traumatologii. W oddziale wprowadzono:

  • system czynnej rejestracji zakażeń
  • rejestr pacjentów zagrożonych występowaniem odleżyn i pacjentów z odleżynami.

Zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne są wykonywane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi standardami, aktualną wiedzą i zasadami etyki zawodowej.

Realizując proces pielęgnowania przestrzegamy Praw Pacjenta, zapewniamy wysoki poziom świadczeń, dążymy do racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich i rzeczowych. Dbamy również o własny rozwój profesjonalny oraz ustawiczne doskonalenie opieki świadczonej pacjentowi.

       nss