• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Ordynator: lek med.  Tomasz Michalski
Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Kustra
dyżurka lekarzy: 33 810 21 80
posterunek pielęgniarek: 33 810 21 83
lokalizacja: Blok A, piętro V

Oddział Gastroenterologii i chorób wewnętrznych posiada 35 łóżek , ma profil gastroenterologiczny , ale leczone są  praktycznie wszystkie przypadki internistyczne.

W oddziale tym, jako jednym na Śląsku po Klinice Gastroenterologii w Katowicach specjalizują się lekarze z zakresu chorób wewnętrznych  odbywając obowiązkowe staże z gastroenterologii , a oddział posiada akredytację również do gastroenterologii.

Diagnostyka odbywa się w oparciu o najnowocześniejszą pracownię endoskopii, o zakład diagnostyki obrazowej, a także zakład diagnostyki laboratoryjnej oraz w oparciu o ścisłą współpracę z innymi oddziałami i pracowniami tutejszego szpitala.

Istniejąca pracownia endoskopii jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek w sprzęt endoskopowy.

Oddział posiada akredytację do kształcenia lekarzy specjalizujących się w gastroenterologii . Posiada również program leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna.

W ramach świadczonych usług pracownia endoskopii wykonuje badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego , polipektomię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, endoskopowe hamowanie krwawień i usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego. Rocznie pracownia wykonuje około 3 tysięcy badań i zabiegów.

Zabiegi w pracowni endoskopii wykonują lekarze z oddziału gastroenterologii, którzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje .Pracownia posiada również system rejestracji badań.

       nss