• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Kierownik Oddziału: dr Piotr Wojnowski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Musiał
dyżurka lekarzy: 33 810 22 70
posterunek pielęgniarek: 33 810 22 72
lokalizacja: Blok A, piętro I

 

Oddział Hematologii

W oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy hematologów w tym kierownik który jest też alergologiem. W oddziale pracuje 12 pielęgniarek, w tym 2 specjalistki pielęgniarstwa zachowawczego. 9 pielęgniarek posiada kurs specjalistyczny „Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych”. Personel pielęgniarski wykorzystuje w pracy standardy pielęgnacji chorych, stale podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestniczy na bieżąco w specjalistycznych szkoleniach zawodowych - wszystkie pielęgniarki ukończyły szkolenie uprawniające do przetaczania krwi i jej preparatów.

Oddział posiada 20 łóżek w salach 1 i 2 osobowych, w tym 2 separatki z pełnym węzłem sanitarnym.

Oddział przyjmuje codziennie pacjentów w trybie ostrodyżurowym, a także w trybie planowym, Do oddziału kierowani są szczególnie pacjenci wymagający wstępnej diagnostyki hematologicznej, a także leczenia wspomagającego. Oddział ściśle współpracuje z referencyjnymi ośrodkami hematologicznymi.

Oddział korzysta z bogatego zaplecza diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej Szpitala.

       nss